SAP HR

Wat is SAP HR?

SAP HR staat voor SAP Human Resource Management. Deze module is erg belangrijk in ERP Sap-Systemen. Dit komt omdat SAP HR allen processen van human resource management in een bedrijf ondersteunt. Daarnaast registreert dit systeem ook de gegevens van de werknemer zoals vanaf de datum dat het in dienst treed tot het moment dat jouw werkgevers de organisatie verlaat. De belangrijkste sub modules  zijn:

  • Personeelsadministratie
  • Payroll
  • Personeel ontwikkeling 
  • Tijdbeheer 
  • Organisatiebeheer 

Personeelsadministratie 

Een van de belangrijkste submodule binnen SAP HR is de personeelsadministratie functie. Door het gebruiken van deze module registreert je alle belangrijke werknemers informatie. Zo houd SAP HR bij wanneer je werknemer in dienst is getreden, wanneer het weg is gegaan, hoeveel reiskosten je werknemer recht op heeft waar je werknemer woont enzovoorts.

Payroll

Een ander onderdeel waarvan SAP HR je van ontzorgt is de Payroll. Iedere maand hebben jouw werkgevers op tijd hun salaris op hun rekening. Daarbij kijken ze ook naar de medische voordelen, uitkeringen en de belastingen. Het is geïntegreerd met andere modules zoals persoonlijke administratie, time management de boekhouding en ga zo maar doen.

Personeelsontwikkeling 

Nummer 3 in de lijst is personeelsontwikkeling. Bij het gebruiken van deze module kun je de ontwikkelingen en prestaties van jouw werknemers precies meten, en hierdoor ook maximaliseren. De belangrijkste doelstellingen van persoonlijke ontwikkeling is de werknemers te kwalificeren zodat zij aan de vereisten voldoen, de werknemersmotivatie en de productiviteit te verhogen en het werknemersverloop te verminderen.

Time management

SAP HR heeft een functie waardoor het registreert wanneer de werknemer aanwezig of afwezig was, wanneer het tijd is om te evalueren, en eventueel in ploegendienst werkt en wanneer alleen. Dit soort informatie is essentieel om te weten als bedrijf om zo de tijd optimaal te kunnen benutten

Organisatiebeheer

Organisatiebeheer is een van de belangrijkste submodules van SAP HR en stelt de organisatie in staat om het organisatieplan weer te geven, het huidige plan te analyseren, aanvullende plannen te maken en een beter workflowbeheer te creëren.

Reactie plaatsen