Kennisbank over SAP PM

Wat is SAP PM?

SAP PM, oftewel Sap plant maintenance is een onderdeel van SAP ERP. Door het gebruiken van SAP PM heb je heel overzichtelijk wanneer een apparaat of systeem onderhoud nodig heeft en het helpt je met de ondersteuning ervan. SAP PM integreert met andere ECC-componenten zoals Materials Management (MM), Quality Management (QM), Production Planning (PP), Sales and Distribution (SD), Finance (FI), Controlling (CO), en Human Resources (HR).

Hoofdactiviteiten  

SAP PM bestaat uit 3 hoofdactiviteiten: het inspecteren, preventief onderhoud en het repareren. Doormiddel van inspectie weet je de daadwerkelijke toestand van je systeem of apparatuur. Bij preventief onderhoud help je om door ideale omstandigheden het systeem of apparatuur te handhaven. Reparatie spreekt uiteraard voor zich.

Met SAP PM kunt u onderhoudsaanvragen beheren en sommige reparaties automatisch uitvoeren. U kunt het gebruiken om de problemen in de ECC vast te leggen, arbeids- en materiaalactiviteiten te plannen en kosten te registreren en te verrekenen.

Doelgroep

Onderhouds- en operationele managers, die PM kunnen gebruiken om meetgegevens over de prestaties van apparatuur of onderhoudsinzet te verkrijgen. Zij kunnen PM gebruiken om de besluitvorming over onderhoud te verbeteren door rapporten over gepland, lopend of voltooid werk uit te draaien. Het management kan ook budgetteren voor het aanvullen van apparatuur door te beschikken over nauwkeurige en actuele gegevens over de onderhoudshistorie van apparatuur en de relatieve onderhoudskosten.

Productiemedewerkers en gebruikers van apparatuur, die PM kunnen gebruiken om onderhoudsproblemen sneller en doeltreffender op te lossen. Preventief onderhoud kan bijvoorbeeld worden gecoördineerd met productie en ongepland onderhoud om ervoor te zorgen dat het werk snel wordt gedaan en de productie niet beïnvloedt.

Onderhoudspersoneel en technici, die PM kunnen gebruiken om werkprocessen en efficiëntie te verbeteren. Technici kunnen PM bijvoorbeeld gebruiken om onderhoudsgegevens te controleren.

Inkoopafdelingen, die PM kunnen gebruiken om de aankoop van niet-voorradige reserveonderdelen en diensten die nodig zijn voor onderhoudswerkzaamheden te beheren en uit te voeren. Deze groepen zijn over het algemeen geïntegreerd met onderhoudsgroepen.

Stamgegevens

Alles in SAP PM draait om stamgegevens, die worden opgeslagen in en bewerkt in gecentraliseerde stamgegevenstabellen. Typen stamgegevens in PM omvatten apparatuur, functionele locatie, klasse (specificaties voor objecten), kenmerken, takenlijsten, catalogus (gegevens over onderhoudshistorie in codes), constructietypen (materiaal BOM's), meetpunten, en tellers (vastgelegde gegevens over het gebruik van apparatuur, zoals slijtage of verbruik). De stamgegevens worden gebruikt om transactiegegevens in SAP ECC aan te maken, zoals het aanmaken van een onderhoudsrecord in PM, een inkooporder in MM, een productieorder in PP, of een verkooporder in SD.

Reactie plaatsen