SAP PP

Wat is SAP PP?

SAP PP oftewel SAP Production Planning is een onderdeel van de module ERP Central component (ECC). Deze module helpt je bij het plannen van de productie, verkoop en distributie van goederen en volgt en registreert de stromen in het productieproces, bijvoorbeeld de geplande en werkelijke kosten.. SAP PP speelt een vitale rol in de toeleveringsketen van een fabrikant. Daarbij is het ook geïntegreerd met andere modules die SAP heeft ontwikkelt zoals Materials Management (MM), Sales and Distribution (SD), Plant Maintenance (PM), Quality Management (QM), Finance (FI), Controlling (CO) en Human Resources (HR)

Stamgegevens

SAP PP houdt zich bezig met de planning van materiaalbehoeften, materiaallijsten en capaciteitsplanning. Alles in SAP PP draait om stamgegevens die worden opgeslagen in gecentraliseerde stamgegevenstabellen. Typen stamgegevens zijn onder meer materiaalstam, werkcentrum, BOM en routing. De stamgegevens worden gebruikt om transactiegegevens in SAP ECC te creëren, zoals een productieorder in Production Planning, een verkooporder in Sales and Distribution, of een inkooporder in Materials Management. Wanneer bijvoorbeeld een productieorder wordt aangemaakt in SAP PP, worden stamgegevens uit SAP Materials Management gebruikt over de grondstoffen die nodig zijn om het eindproduct te maken, die vervolgens worden gebruikt om een verkooporder aan te maken in SAP SD.

Submodules

De submodules van SAP PP omvatten verkoop- en operationele planning (S&OP), langetermijnplanning (LTP), gegevensbeheer (DM), master production schedule/material requirements planning (MPS/MRP), capacity requirements planning (CRP), werkvloerbesturing en informatiesystemen.

Doelgroep

SAP PP kan worden geconfigureerd om te voldoen aan de eisen van verschillende bedrijfstakken en omvat een aantal modules die specifieke bedrijfstypes ondersteunen, waaronder discrete productie, repetitieve productie en procesproductie. Bij discrete productie verandert het aantal geproduceerde goederen per lot en worden de kosten berekend per order en per lot. Bij repetitieve productie blijven producten gedurende lange perioden onveranderd en vindt de productie plaats in totale hoeveelheden, niet in afzonderlijke partijen. Bij procesmatige fabricage worden producten vervaardigd in partijen van een bepaalde omvang, volgens een proces dat wordt beschreven in een basisrecept dat voor afzonderlijke partijen kan worden aangepast. Procesfabricage wordt vooral gebruikt in de chemische, farmaceutische, voedings- en drankenindustrie.

Reactie plaatsen