SNA-keurmerk B-Synergy
SNA-keurmerk B-Synergy
Nen certivicering stichting normering arbeid van B-Synergy

B-Synergy EN NEN 4400-1

B-Synergy helpt bedrijven bij het automatiseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Maar ook aan onze eigen processen stellen wij natuurlijk hoge eisen. Daarom zijn wij er trots op dat we sinds maart 2022 het SNA-keurmerk mogen voeren. B-Synergy is met vlag en wimpel geslaagd voor de inspectie van de strenge normeisen voor NEN 4400-1. Het SNA-keurmerk, dat staat voor fatsoenlijk werkgeverschap, biedt extra zekerheid aan onze opdrachtgevers en draagt tevens bij aan een gezonde en eerlijke IT-sector voor onze eigen werknemers en de freelancers waarmee wij samenwerken. 
SNA-keurmerk B-Synergy

Het SNA-Keurmerk, dé norm voor betrouwbaarheid

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is een privaat certificeringssysteem, waarvoor B-Synergy zich vrijwillig heeft aangemeld om onze administratie frequent te laten inspecteren. Jaarlijks worden in onze sector ruim 10.000 inspecties uitgevoerd door onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instellingen. SNA ontvangt ook informatie over B-Synergy van de Belastingdienst, Inspectie SZW en SNCU. Op basis van de resultaten die SNA ontvangt, wordt een onderneming al dan niet in het SNA-register opgenomen en wordt het keurmerk toegekend.

De Stichting Normering Arbeid werkt samen met overkoepelende organisaties en brancheorganisaties, waardoor het keurmerk een breed landelijk draagvlak kent. Met het SNA-keurmerk worden voor opdrachtgevers en inleners de risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid beperkt.

De waarde van het SNA-keurmerk is dat ondernemingen frequent (in de regel tweemaal per jaar) worden geïnspecteerd op conformiteit met de normeisen. Hierdoor wordt niet alleen de sector betrouwbaarder, maar lopen opdrachtgevers van gecertificeerde ondernemingen ook minder risico op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarden is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring. Het SNA-keurmerk biedt op deze manier extra zekerheid aan opdrachtgevend Nederland en draagt tevens bij aan een gezonde sector met een gelijk speelveld. B-Synergy heeft met de toekenning van het SNA-keurmerk een professionele mijlpaal bereikt! 

GeïnspecteerdE onderdelen

  • De identificatie van de onderneming
  • De aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
  • Het voorkomen van risico op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

"B-Synergy staat voor eerlijk werkgeverschap"

Meer weten over de norm NEN 4400-1 en Stichting Normering Arbeid?